KSE 2020 Service Area

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน ด้วยโครงการทดสอบรวมกว่า 500 แห่ง  ให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งนอกภูมิภาค

Team

พนักงานเจาะประสบการณ์กว่า 10 ปี

ควบคุมการทดสอบด้วยวิศวกรโยธา-นักธรณีวิทยา  ผ่านการอบรมการเจาะสำรวจจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  

โดยมีวุฒิวิศวกรโยธาให้คำปรึกษาในทุกบริการทดสอบ

 

หัวหน้าชุดเจาะผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท ขอนแก่น ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  บริการ

เจาะสำรวจและทดสอบดิน  Soil Boring Test

ทดสอบความหนาแน่นดินในสนาม  Field Density Test

ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน  Plate Bearing Test

ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็ม ด้วยวิธีสถิตยศาสตร์  Static Load Test

ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็ม ด้วยวิธีพลศาสตร์  Dynamic Load Test

ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม Seismic Integrity Test

ทดสอบกำลังอัดคอนกรีตด้วยค้อนกระแทกแบบไม่ทำลาย  Schmidt Hammer Test

ทดสอบกำลังวัสดุ (คอนกรีต,เหล็ก)  Construction Material Testing

ทดสอบดินในห้องปฏิบัติการ  Soil Laboratory Testing

สำรวจและจัดทำแผนที่ลักษณะภูมิประเทศ  Topographic Survey

ประกาศภายในบริษัท ต่อสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

Covid-19.JPG

งานบริการ

บริษัทมี วิศวกร นักธรณีวิทยา ช่างเทคนิค วิศวกรอาวุโสที่ปรึกษา ดำเนินการทุกงานทดสอบโดยอุปกรณ์และพนักงานของบริษัทเอง มีห้องปฏิบัติการวัสดุภายใน จึงมั่นใจได้ว่า ทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมดูแลของเรา

 Activity

KSE ร่วมสนับสนุนกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค

ประจำปี 2562

KSE
KSE

press to zoom
KSE
KSE

press to zoom
KSE
KSE

press to zoom
KSE
KSE

press to zoom
1/4