เกี่ยวกับบริษัท

Khon Kaen Soil Engineering Exterior

บริษัท ขอนแก่น ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2557 ประกอบกิจการเจาะสำรวจดิน ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม  งานวิศวกรรมฐานราก  ทดสอบวัสดุ-การรับน้ำหนักบรรทุกในงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล จากสภาวิศวกร

มีห้องปฏิบัติการปฐพีและทดสอบวัสดุภายในบริษัท ควบคุมทดสอบภาคสนาม โดยวิศวกรโยธา-นักธรณีวิทยา ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ทีมและพนักงาน

S__9723949.jpg

พนักงานชุดเจาะประจำบริษัทประสบการณ์กว่า 10 ปี

ควบคุมการทดสอบด้วยวิศวกรโยธา-นักธรณีวิทยา

ผ่านการอบรมการเจาะสำรวจและความปลอดภัยในการทำงาน

โดยมีวุฒิวิศวกรโยธาให้คำแนะนำในทุกบริการทดสอบ

0893120E-E4DC-4D7E-98ED-C2E683754602.jpg

วิศวกรปฏิบัติงานสนามได้รับการฝึกอบรมและทดสอบความรู้

ทั้งจากผู้ผลิตอุปกรณ์จากต่างประเทศโดยตรง

และจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ อย่างสม่ำเสมอ

Team

พนักงานเจาะประสบการณ์กว่า 10 ปี

ควบคุมการทดสอบด้วยวิศวกรโยธา-นักธรณีวิทยา  ผ่านการอบรมการเจาะสำรวจจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  

โดยมีวุฒิวิศวกรโยธาให้คำปรึกษาในทุกบริการทดสอบ

 

หัวหน้าชุดเจาะผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน